Hướng dẫn: Các bạn vào Control Panel ---- > Mouse ---- > Tab Pointers ---- > các bạn thay từng cái một theo ý thích nhé ! Mình làm như thế này đỡ phải cài đặt thêm phần mềm, như thế không lo nặng hay làm chậm máy ! Have fun !

Bộ 1

[Phải đăng nhập mới thấy links. ]

Bộ 2

[Phải đăng nhập mới thấy links. ]

Bộ 3

[Phải đăng nhập mới thấy links. ]