1. tuthuan Cựu Điều Hành Viên

  Làm thành viên từ: 28/5/10
  Số bài viết: 58
  Đã được thích: 86
  1. Tao 3 mặt phẳng : Plane 1 cách mặt TOP là 100,
  Plane 2 cách Plane 1 là 150
  Plane 3 cách Plane 2 là 100.

  [​IMG]

  2. Trên mặt TOP bạn vẽ một Sketch như sau, và dùng Split Entities để chia vòng tròn này thành 8 phần bằng nhau.

  [​IMG]

  3. Vẽ trên
  Plane 1 một Sketch như sau.
  Vẽ một vòng tròn xây dựng có đường kính 150 mm, sau đó chia đường tròn xây dựng này thành 8 phần bằng nhau bằng các đường tâm. Bước tiếp theo vẽ các cung tròn cso tâm như hình vẽ và đi qua các điểm trên vòng tròn xây dựng.

  [​IMG]

  4. Vẽ một vòng tròn Sketch trên
  Plane 2 có đường kính 80 mm và cũng chia thành 8 phần bằng nhau như vòng tròn đầu tiên.

  5. Vẽ một vòng tròn Sketch trên
  Plane3 có đường kính 250 mm và cũng chia thành 8 phần bằng nhau như vòng tròn đầu tiên.


  [​IMG]


  6. Dùng lệnh Lofted rồi chọn từ vòng tròn 1 đến vòng tròn cuối cùng ta được như sau (chú ý nếu bạn muốn lọ hoa xoắn theo ý muốn thì ta chọn mảnh của vòng thứ nhất sau đó chọn mảnh của các vòng tiếp theo xoay đi một góc nào đó)


  [​IMG]

  7. Dùng lệnh Shell với chiều dày lọ hoa là 3mm, Fillet đế lọ hoa 4mm. miệng là 1mm Và ta được như ý.

  [​IMG]
  ( oto - hui )
  Render
  [​IMG]

Chia sẻ trang này