Sách ngữ pháp tiếng Anh toàn tập (tiếng Việt)

Discussion in 'Ngoại ngữ' started by ebookviet, Dec 28, 2011.

 1. ebookviet New Member

  Đây là cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh toàn tập cơ bản bằng tiếng Việt từ A đến Z, bao trùm mọi khía cạnh của ngữ pháp tiếng Anh từ các loại từ, cụm từ, mệnh đề, câu điều kiện, câu bị động, các cấu trúc khác....Các bạn đọc cuốn này thì không cần đọc các cuốn dạy ngữ pháp khác vì nó rất đầy đủ và cơ bản
 2. missingkk

  missingkk New Member

  cảm ơn nhiều nhiều :)
 3. huy070707

  huy070707 New Member

  link die ban oi huhuh
 4. tran trong tri

  tran trong tri New Member

  fix link lại giùm đi bạn ơi.

Share This Page