Video Hướng dẫn vẽ từng bước Máy tiện CNC với Mastercam X5

Discussion in 'MasterCam' started by tungmtl, Apr 2, 2012.

 1. tungmtl Quản Trị Viên

  1. Hướng dẫn vẽ Mill 5 Program Cho máy tiện CNC trên Mastercam X 5:

  [video=youtube_share;T0KFIh9gMdk]http://youtu.be/T0KFIh9gMdk[/video]

  2. Teacher Instructor English Hướng dẫn vẽ Mill 5 Program trên Mastercam X5
  :

  [video=youtube_share;z_c59xbWGsE]http://youtu.be/z_c59xbWGsE[/video]

  3. Xem Thực hành mẫu Mill Lesson 5 trên máy tiện CNC:

  [video=youtube_share;PcY5clFStBs]http://youtu.be/PcY5clFStBs[/video]
  Download File Mastercam


  Bản vẽ kỹ thuật Xem size lớn hơn

  [​IMG]


  Xem Sách Ebook hướng dẫn

  [​IMG]

  Phần mềm truyền DNC cho máy CNC

  Link Download


  Video Hướng dẫn:
  [video=youtube_share;2ZDqRfMiLtQ]http://youtu.be/2ZDqRfMiLtQ[/video]
  [video=youtube_share;LVyUgEDlYf8]http://youtu.be/LVyUgEDlYf8[/video]

  Mill 5 Cimco Edit V5
  [video=youtube_share;ydyoAd0qGCI]http://youtu.be/ydyoAd0qGCI[/video]

Share This Page